CWjobs.co.uk

Welcome to CWJobs jobseeker   Register   or   Sign in    0 Saved jobs

10,380 ads for IT jobs from 783 companies

RES Software en Security: Asset Centric en User Centric Benaderingen van Security

White Paper Published By: RES Software
RES Software
Published:  Apr 08, 2013
Type:  White Paper
Length:  4 pages

In de haast om aan regelgeving of klanteisen te voldoen, hebben organisaties miljoenen uitgegeven aan het implementeren van security en compliance maatregelen, hetzij per situatie hetzij per maatregel. Dit heeft geresulteerd in een asset-centric security benadering, waarbij we focussen op de IT infrastructuur en zorgen dat deze veilig is.

In de huidige veelzijdige gebruikers gemeenschap is een gebruiker echter niet langer gebonden aan één enkel apparaat. Dus, hoewel het nog steeds nodig is om de assets te beveiligen, ontstaat er nu behoefte aan een user-centric benadering van security waarbij de security regels in lijn zijn met het gebruik van deze assets.

Deze whitepaper geeft een overzicht van zowel de asset-centric als de user-centric aanpak van security. Deze invalshoeken zullen worden gerelateerd aan de standaard voor Informatie Security: ISO 27001.Tags : 

Search